Wat is Growth Mindset?

Wat is Growth Mindset?

Growth Mindset zijn de gedachtepatronen die je de ruimte geven op natuurlijke wijze te groeien.

In alles wat je wil…

Growth Mindset Tekenles gaat niet om het “mooie plaatje”. Het gaat erom dat mensen ervaren dat ze kunnen groeien.  Juist dan ontstaan de meest mooie werken, waar mensen trots op kunnen zijn.

De term is bedacht door Carol Dweck  en haar team. Ze deden meer dan 10 jaar  onderzoek  naar waarom mensen niet of wel leren, waarom ze zich vaker of minder vaak, wel of niet trots, tevreden, voldaan, geslaagd voelden. Koning Giraf Tekenles borduurt hierop verder met een positieve insteek!

Iedereen kan tekenen.

We gaan er niet van uit dat iemand wel of niet geschikt is om iets te leren. We gaan uit van wensen en mogelijkheden. Daarbij geldt dan het volgende:

Talent x Inzet x Strategie = Resultaat

Als je iets wil bereiken zien we dat als Resultaat; jouw persoonlijke doel, vanaf jouw startpunt, op jouw tempo, jouw manier en binnen jouw mogelijkheden. Talent is wat je daarvoor bij voorbaat al in huis hebt (aanleg), maar ook je verleden, je ervaring. Dat ligt vast; je kan dat niet veranderen. Maar je inzet en je strategie kun je zelf bepalen. Je inzet is dan de bereidheid om moeite te doen, de kracht van je wens en je wil, terwijl strategie erover gaat hoe je dit effectief inzet om te bereiken wat je wil. Dit geldt voor alles wat je wil bereiken in je leven; niet alleen voor tekenen.

Impliciet en expliciet is dit het model waarmee we werken om Growth Mindset te trainen:

Als je iets wil leren zoek je naar een inspiratie- of kennisbron. Iemand met ervaring/ kennis van wat je wil leren. Maar het kan ook een boek, het internet of de wijde wereld zijn. De eerste stap is dan het leerproces vormgeven (strategie) en aandurven (inzet). Durf je alles te proberen? Kun je vrijuit nieuwsgierig zijn? Ben je bang om fouten te maken, hoe komt dat, zijn je doelen realistisch?

Als je durft te beginnen kom je in een fase dat je het hebt geprobeerd, maar je de vaardigheid nog niet beheerst; je moet oefenen (inzet). Zie je dat als noodzakelijk of ervaar je dat als falen? Heb je de wilskracht om vol te houden ook al lukt het niet? Is het saai of lijkt het vruchteloos? Kun je dan doorzetten?

Als je een vaardigheid beheerst kan je daarmee experimenteren. En dan kan je ontdekken wat je er allemaal mee kan. Je kunt dat toepassen in je eigen wensen en werk en daar leer je al doende weer van. Hier hoort ook bij dat je kunt ontdekken dat iets níet bij je past; dan heb je dat geleerd en ervaren terwijl je leerde.

Met Growth Mindset Tekenles vorm je door je eigen ervaring, de praktische methodiek via o.a. de leercirkel en de feedback gedachtenpatronen (mindset) om dit proces als vanzelf te doorlopen.

Talent kun je leren.

En het bijzondere is dat we talent, in  IQ,  EQ of fysieke eigenschappen, als vaste waarden zijn gaan beschouwen. Onveranderlijk. Maar als je oefent, probeert en leert kan je altijd groeien. Op jouw manier, in jouw tempo en binnen jouw mogelijkheden. Je Talent kan groeien!

Verder hoort bij Growth Mindset dat je samen leert, waardoor je elkaars leerproces positief beïnvloedt; niet bang bent om fouten te maken, elkaars werk als inspiratiebron kan zien, elkaars input kunt waarderen en samen in een flow komt. Ook kan je dan in een veilige, begrijpende (we leren allemaal; ook de docent) omgeving oefenen met het geven en ontvangen van kritiek en complimenten. Naar elkaars werk kijken is immers een manier om te groeien.

Een leerproces is soms pijnlijk, frustrerend of gewoonweg lachwekkend en dat hoort er allemaal bij. Neem het niet te zwaar; leren is vallen en weer opstaan.

Je kunt ontzettend trots zijn op hoe hard je probeert en hoeveel moeite je doet om je in te zetten! Dus ook op je fouten…

Ons belangrijkste ingrediënt is het besef dat iedereen zijn eigen unieke bijdrage aan de wereld heeft. Dat schept de vrijheid om het geheel op jouw eigen wijze te doen, te leren en te ervaren.